To spændende salonrifler fra Bergara

Vi har været på skydebanen og teste to spændende salonrifler fra spanske Bergara, B-14R og den halvautomatiske BXR.

Som riffelskytte er det vigtigt at træne så meget som overhovedet muligt. Men efterhånden er ammunition kun blevet dyrere, og det er til tider også svært at få, præcist, hvad man ønsker. Derfor kan det være en udfordring at finde jagt- og træningsammunition, der skyder godt i netop din riffel og som også er til at betale i de mængder, man ofte ender med at bruge.

 
Effektiv og økonomisk riffeltræning med salonriffel 

For år tilbage begyndte jeg, netop af økonomiske årsager, at bruge min salonriffel mere og fandt ud af, at det faktisk er ret relevant for udviklingen af mine skydefærdigheder med almindelig riffel. Det gav mig lyst til at bryde min træning op.

Det er en god ide at have en plan for, hvad man vil træne for at have fokus på at træne én ting ad gangen og ikke bare at skyde i blinde. På sigt vil den systematiske tilgang have målbar effekt på ens skudgrupper.

Jeg begyndte at skyde på længere afstande og afprøvede forskellige mærker af ammunition, og derigennem blev jeg mere fortrolig med hurtigere skud og selve skudafviklingen. Når man først oplever, at træningen kan betale sig, er det mere motiverende at komme afsted igen, og det var præcis, hvad der skete for mig, men med mere træning fulgte også et stigende forbrug af ammunition.

En anden økonomisk konsekvens, når man bliver grebet af noget og intensivt begynder at bruge noget nyt grej, er, at man finder ud af, at der faktisk findes noget grej, der er endnu bedre, så man kan strække sig efter nye mål. Jeg begyndte således at kigge efter salonrifler, som kunne bruges til præcisionsskydning. Udvalget var begrænset og mest henvendt til sportsskydning uden kikkertsigte. De fleste salonrifler var designet meget lette og spinkle, og de var derfor ikke særligt egnede til denne form for træningserstatning af en jagt- baneriffel (herefter Centerfire riffel). Dette ville kræve, at man byggede om på dem, hvilket ofte ender med at blive ret dyrt.

Gennem mit job hos Vingsted Skydebaner var ekspertisen lige ved hånden i skyttebutikken. Her er der flere lækre riffelmærker i sortimentet, og man var i efteråret 2020 begyndt at forhandle Bergara rifler. Dette var særdeles interessant for mig, da jeg i forvejen have en Bergara B-14 HMR, som jeg har brugt flittigt til både jagt- og baneskydning.  Jeg blev ekstra opmærksom, da Bergara International kom ud med nyheden om, at de ville lave en såkaldt Trainer-riffel til deres B-14 HMR model.

/
En stjerneer født og hedder Bergara B-14R 

B-14R er specielt designet som en trainer til langdistance og feltskydning. Men på grund af riflens præcision blev den ret hurtigt efter entreen på markedet i USA enorm populær også til langdistancekonkurrencer for kaliber .22lr (100-300m). Det viser sig nemlig, at den lige fra hylden er et udmærket alternativ til de dyre custom-byggede rifler, som koster næsten det dobbelte eller mere.

Den har samtidig et Remington 700 footprint, der gør, at man kan købe præcis samme eftermarkedskomponenter, som man har til sin almindelige jagt- baneriffel. Det vil sige, at man kan lave en komplet kopi af sin Bergara B-14 HMR centerfire riffel og træne med sin B-14R kaliber .22lr i stedet og derved spare penge på ammunition, således at man med god samvittighed kan skyde nogle flere skud.

Selvom det på sigt kan give en besparelse på ammunition, må anskaffelsesprisen naturligvis tages med i betragtningen, men for nogen vil det absolut være rentabelt. Nu, hvor jeg har prøvet denne B-14R, er jeg heller ikke i tvivl om, at det ville være optimalt for mig at investere i sådan et match sæt.

Man lærer så længe man lever 

…er et godt udtryk, fordi det rummer en lyst til at bevæge sig ud i ukendt terræn, hvor man ikke kan være sikker på udfaldet og samtidig fastholder erkendelsen af, at uanset, hvad det ender op med, bliver man rigere på erfaring,

Én ting er at nørde teori og indhente viden fra fabrikanterne og kværne den ene YouTube video efter den anden, men det kan ikke opveje oplevelsen af at få riflen i hænderne og selv erfare flowet, når det fungerer i praksis. Og denne gang fik jeg ikke bare mulighed for at afprøve Bergaras B-14R men også deres halvautomatiske salonriffel model BXR.

Mit mål for testskydningen af B-14R var at eliminere eller optimere så mange variable faktorer som muligt for selv at undersøge, hvad denne riffel egentlig kan, velvidende at jeg som skytte nok udgør den største af variablerne! Dertil kommer så vind, vejr og ammunitionens egenskaber, hvilket viste sig at kræve mere logistik og tid, end det var muligt at tage højde for denne gang.

Mens jeg havde mange forventninger til B-14R, var håbet for testen af den halvautomatiske model BXR, at den i det mindste ville gøre det bedre end riffeltypens generelt blandede rygte. Artiklen her forsøger IKKE at sammenligne de to typer af salonrifler, hvilket ville være ganske urimeligt. For selvom de udenpå ligner hinanden, er der, når man går i deltaljer, vidt forskellige vilkår for opbygning, afvikling af skud og repetering, alt efter om det er præcision eller hastighed, der er i fokus. Men ingen af de to kaliber .22lr-modeller skuffede mig.

Skydetesten foregik på Vingsted skydebaner på deres 50, 100 og 200m baner med elektronisk markering fra Kongsberg. Men dagens vejrudsigt sagde massivt regnvejr og blæst med middelvind på 6-7m/s med vindstød på op til 12m/s! Det er ikke ligefrem ideelt til en salonriffel med de let påvirkelige små projektiler…

For at opnå betingelser, der kan eliminere enhver form for bevægelse ved aftræk og rekyl, så riffel og ammunitionen er de eneste variabler, ville jeg gerne have testskudt riflerne i en testbænk. Her skydes der under optimale forhold på 50m i en lukket tunnel med elektronisk testbanemarkeringsudstyr fra Meyton, som er præcist ned til 1mm. Det er dog ikke helt så enkelt, da der skal fremstilles en speciel stol for hver enkelt våbenmodel, som riflen kan spændes fast i. Så lærte jeg også det!

Historien om Bergara

Byen Bergara ligger i Baskerlandet i det nordlige Spanien, som er kendt for de fineste råprodukter til fremstilling af jern. Det startede helt tilbage i 900-tallet, hvor man lavede sværd, og frem til i dag hvor der nu produceres råmaterialer til riffelpiber. AYA og andre kendte spanske våbenmærker ligger i samme region.

Bergara startede som riffelpibefabrikant for mange årtier siden og leverede piber til flere større våbenfabrikanter. Efterhånden som successen steg, begyndte man at raffinere sin produktion. I 1996 indledte Bergara et samarbejde med Ed Shilen, som grundlagde firmaet Shilen Rifles, hvis piber har sat 13 verdensrekorder i benchrest-konkurrencer. Ed Shilen bistod, igennem et par år, som konsulent med opbygningen af den nuværende fabrik, hvor man i dag masseproducerer matchpiber i en kvalitet, som tidligere kun var kendt fra custom-produktion.

I 2011 begyndte Bergara at producere deres egne rifler med modellen BX11. De lavede i forvejen piber til flere andre rifler og fortsatte derefter med at videreudvikle og fremstille deres egen riffel på et Remington 700 footprint (B-14), som skulle vise sig at være en noget bedre version end sin forgænger.

Bergara er anerkendt for deres unikke produktion af riffelpiber, og de fortsætter successen i den hårdt prøvede kaliber .22lr. En klasse, hvor der bliver afholdt store konkurrencer rundt om i hele verden. Her blander Bergara sig, som sagt, med de helt store producenter. Deres første to modeller er B-14R og den halvautomatiske BXR, som er denne artikels fokus, med en tredje model BMR, som er helt ny på markedet og kom i butikkerne her lige før årsskiftet 21/22. For alle tre modeller gælder det, at piben er glatpoleret indvendigt, hvilket man også kalder for en Match-pibe.

Hvor svært kan det være…?

Umiddelbart tænker de fleste måske, at en salonriffel må være nem at producere, fordi det er en lille kaliber, der ikke kan kræve det helt store for at blive præcis. Men det er langt fra virkeligheden. Groft sagt kræver en riffel tre hovedfaktorer, der alle tre samtidigt skal leve op til høje krav, for at riflen kan levere et præcist skud gentagne gange:

 • Pibe og kammer skal være produceret med høj præcision
 • Låsen og låsestol skal have høj funktionel præcision i forhold til kammeret
 • Aftrækket skal være justerbart og konsistent
Pibe med matchkammer 

Et matchkammer betyder, at der er meget små tolerancer i fremstillingsprocessen, og at der er en anelse mere stramt omkring hele patronen end i et traditionelt kammer. Fordelen er, at det bløde blyprojektil skubbes helt tæt frem imod riffelgangene i løbet, og at der derfor ingen luft er, fra projektilet slipper patronhylstret, og til det når riffelgangene. Det gør, at trykket bag projektilet starter fremdriften meget tidligere end normalt. Dette sikrer, at projektilets bagerste del bliver trykket ud mod riffelgangene og udnytter mere overflade til at blive stabiliseret ud gennem løbet.

Ulemperne ved et stramt match-kammer er, at det kan give lidt mere modstand, når patronen føres frem i kammeret. På grund af de stramme tolerancer har denne type rifler ry for at være kræsne med ammunitionen, fordi billigere patroner ofte har større udsving i mål og kan give upålidelig ladning af patronen fra magasin til kammer. Desuden kan snavs og krudtslam i match-kammeret på en kaliber .22lr ofte give problemer, når det tomme hylster skal skubbes ud ved repetering. 

Høj pålidelighed på trods af matchkammer

Kammeropbygningen i en riffel er utrolig vigtig for præcisionen, og heller ikke her er Bergara gået på kompromis men har løst udfordringerne ved både udtrækning af hylster og ladning. Ved at lave udskæringer på siderne af kammeret, som er ganske små fordybninger, kun 0,007” (0,178 mm) dybe, får udtrækkerkløerne plads til et solidt greb om patronhylstret og forhindrer det i at sidde fast i matchkammeret, trods voks, olie og krudtslam, der aflejres derinde. En detalje, som også bruges i custom-byggede rifler som for eksempel i Vudoo Gun Works V-22.

/

Udtrækkerkløerne på den bevægelige del af låsen.

Det mest brugte fødesystem fra magasin til kammer på billigere producerede rifler er at bruge en føderampe. Men kombineret med det snævre match-kammer resulterer patronens skrå vinkel ofte i, at den sætter sig skævt i kammeret, eller at projektilet bliver deformeret, når det skubbes op ad føderampen og rammer kammeret.

/

Forskellen på magasinerne til jagt/baneriflen B-14 HMR og salonriflen B-14R med tårnet til push-feed ladesystemet.

Bergara har på B14-R derimod valgt at lave et system, hvor den føder kammeret fra et tårn på magasinet, hvilket giver patronen en kort og lige vej fra fødelæberne og til kammeret. Det er et effektivt push-feed ladesystem. Med denne metode undgås den skrå retning, som er den største årsag til, at patronerne jammer ved ladning, og den sikrer samtidig, at der ikke er nogen kugledeformation, mens den fremføres og opretholder derved præcisionen på ammunitionen.

Vi havde rigeligt med SK LongRange ammunition med til B-14R leveret af Skyttebutikken, og brugte flittigt af det på dagen! Repeteringen føltes utrolig let og stabil med en præcis følelse af at føre patronen lige ind i kammeret og kun lige stramme akkurat nok omkring patronen, til at det hele gik op i en højere enhed. Efter skuddet gik repeteringen igen let og kunne åbnes let, uden at det føltes hårdt at hive hylsteret ud. Fjederen til at spænde slagstiften var også afbalanceret fint.

/

Et flydende låsehoved (tv) versus et traditionelt låsehoved (th).

Låsen

Låsen ser ud til at være inspireret af Ruger 77/22 – med et såkaldt floating bolt head, som jeg oversat til dansk kalder et flydende låsehoved.

Låsen er et todelt design med låseknaster på midten og et låsehoved, som skal være flydende, hvilket opdeler låsen i to dele. Låseknasterne sikrer en præcis og glidende bevægelse ved repetering, samtidig med at låsehovedet holdes bevægeligt. Det muliggør, at låsehovedet finder sin naturlige kontakt med patronens bagende og giver en stabilitet, når trykket fra krudtforbrændingen vil prøve på at sende hylstret bagud.

På de tidligere designs som for eksempel en Ruger 77/22 er der ikke gjort helt så meget ud af præcisionen og de lave tolerancer i produktionen. Derfor er man nødt til at købe det, man kalder et shims kit, hvilket er små ringe, der eftermonteres, blandt andet for at mindske det slør, der kommer mellem de to låsehalvdele.

En vigtig forskel mellem 77/22 og B-14R låsen er, at Bergara-bolthalvdelene er præcist tilpassede med så fine tolerancer allerede fra fabrikken med minimalt mellemrum mellem låsens faste del med låseknasterne og det flydende låsehoved. Dette præcise design gør det muligt for fabrikken effektivt at tage højde for de små afvigelser i patronernes fremstilling.

Når man har fundet den patron, der skyder mest præcist i sin riffel, kan man dog stadig hente yderligere præcision ved at købe og udskifte de små shims. Der er nemlig forskel på tykkelsen af patronens bund fra producent til producent. Det design, Bergara har lavet, passer dog til de fleste High-end mærker som for eksempel SK Long Range ammunition, som vi brugte i testskydningen af denne riffel.

Aftrækket på B-14R

Ved aftrækket begynder vi at kombinere riflens præcision med skyttens færdigheder. Det er derfor vigtigt, at skytten har den bedste føling med aftrækket og kan afgive et kontrolleret skud og udnytte riflens præcision. Aftrækket på B-14R går af ved ca. 1100 gram og er det samme som på centerfire-modellen HMR. Jeg kunne ikke mærke forskel overhovedet. Det var det samme rene, skarpe og kontrollerbare aftræk uden slæb og kanter, hvilket har afgørende effekt på afvikling af skuddet.

Fordi der er mange forskellige meninger om, hvordan det skal være og føles, er der et kæmpe eftermarked for diverse producenter og forhandlere, og her har Bergara gjort det nemt at købe et nyt aftræk og også gjort det muligt at skifte det selv, da det er lavet ret enkelt. Det er selvfølgelig altid en smags sag, hvordan man ønsker, at et aftræk skal være, men jeg vil mene, at man kan bruge standardaftrækket langt gennem sin træning. Måske vil der være en anelse præcision at hente for nogle meget velskydende skytter.

Jeg kan anbefale at se mere om riflen og dens aftræk på Gavin Toobe´s YouTube kanal. Han forklarer tingene meget enkelt, underbygger og illustrerer sine påstande.

Greb og skæfte

Som før nævnt er det helt det samme skæfte som på storebror-modellen HMR. Det er tæt på lodret i forhold til aftrækkeren, hvilket giver et godt greb med en god afstemt afstand til aftrækkeren. Den justerbare kindpude gør, at man kan finde præcis den stilling, der passer en bedst, så det giver en god stabilitet i skydestillingen. Selvom det er en lille kaliber med lav rekyl, er det stadig vigtigt med et godt rekyloptag fra riflen og ud i kroppen. Skæftet har et fint lineært design, som giver mulighed for at placere skæftet med den rette anslagsposition på skulderen, så man undgår, at mundingen hopper opad og eventuelt til siderne i skuddet. Det skal selvfølgelig tillæres at gøre det rigtigt, men skæftet egner sig klart til det.

B-14R med SK longrange ammunition 
/

Bedste femskudsgruppe på 100m: 23mm.

/

Bedste femskudsgruppe på 200m: 89,2mm.

BXR halvautomatisk .22LR

Den halvautomatiske riffel er relevant til jagt og regulering i Danmark, men kun til enkelte typer af skydekonkurrencer. Men fordi feltet af halvautomatiske salonrifler på det danske marked er forholdsvist snævert og typisk i den billigere prisklasse, har kvaliteten også været medvirkende til, at denne type rifler generelt har fået ry for, at ammunitionen sætter sig fast under den hurtige automatiske repetering. Det skal ikke ske mange gange under en jagt, før man vender tilbage til at anvende en almindelig riffel igen. Så jeg må indrømme, at jeg ærlig talt ikke havde store forventninger til den halvautomatiske BXR-model under testskydningen.

/

Bergara BXR halvautomatisk kaliber .22lr.

Bergara BXR er en helt nyudviklet kaliber .22lr halvautomatisk riffel og er kompatibel med visse Ruger 10/22 komponenter blandt andet magasiner og aftræk. BXR har det, der hedder et Bentz match-kammer, som er et match-kammer unik lavet til netop halvautomatiske rifler, hvor kammeret er optimeret til at kunne håndtere det hurtige ladesystem og samtidig levere et præcist skud.

Det må forventes, at de fleste halvautomatiske skydevåben kræver break-in på 200-500 skud, inden de fungerer optimalt. Desuden kan det give problemer med repeteringen, hvis ikke patronen er kraftig/hurtig nok, fordi det halvautomatiske system udnytter energien fra affyringens tryk, rekyl og gasser til både at kaste det tomme hylster ud og lade den næste patron. Derfor udvikler flere producenter netop ammunition til halvautomatiske rifler, som for eksempel SK Velocity, der for nyligt er kommet på markedet.

En anden faktor, som påvirker repeteringen, er pakningen af magasinet, og her virker Bergara BXR generelt mere tilgivende end de fleste. Ved at slå magasinet ned i håndfladen, så bagenden på alle patroner kommer helt tilbage, kan den lille usikkerhed let elimineres, og det gav efterfølgende uproblematisk og ensartet repetition.

Det, der gør denne BXR-model unik, er som dens andre rimfire-søskende i Bergara-familien, at den er designet som en custom-bygget riffel med match-kammer, men til en pris, der mere ligner de gamle masseproducerede rifler, som man normalt ikke anser for at være egnede til præcisions- og langdistance skydning.

Når man bevæger sig over i en halvautomatisk model, forventer man typisk, at producenten er gået på kompromis med præcisionen for at opnå det hurtige genladningssystem. Men her følger BXR fint med B-14R på både 50, 100 m og overrasker positivt selv på 200 m, hvilket er en udfordrende distance for en kaliber .22lr og ikke mindst en halvautomatisk kaliber .22lr. Så står man i dilemmaet med at skulle vælge mellem en halvautomatisk eller en præcisionsriffel, kan man faktisk få begge dele her.

BXR med SK longrange ammuntion

Bedste femskudsgruppe på 100m: 31,6mm

Bedste femskudsgruppe på 200m: 95,8mm

/

Udfordrende træning med kaliber .22lr på 200 m.

B(Bergara)-dag

Efter indskydning af både B-14R og BXR på 50m gik vi hurtigt videre til 100m og 200m. Her begyndte det virkeligt at blive sjovt og udfordrende. Noget af det, jeg kan bekræfte, er den slående lighed mellem B-14R og min egen Bergara HMR. Ved selve skudafviklingen tænkte jeg ikke over, at det var en .22lr, jeg var ved at afgive skud med. Det eneste afslørende var det velkendte skarpe knald fra den lille .22lr kaliber, som jo åbenlyst ikke giver samme lyd og rekyl fra sig som min Bergara HMR i kaliber .308.

Efter flere hundrede skud i den vanskelige vind, var der en tendens til, at skudgrupperne havde en oval vandret facon på grund af vinddriften på projektilet. Det var fristende bare at vise nogle at de fine treskudsgrupper, men jeg vælger at være tro mod min holdning til, at femskudsgrupper giver et bedre billede af egenskaber for både riffel, ammunition og skyttens færdigheder. Og så er det frustrerende, når det gentagne gange ser lovende ud, at vinden ændrer sig konstant. Begge rifler skød ganske fortræffeligt på trods af forholdene, men jeg havde også fornemmelsen af, at både skytten og begge rifler kan mere, end vi kunne vise på dagen.

At udvælge den ammunition, som den enkelte riffel skyder bedst med, vil i sig selv kræve længere tid, end vi havde på dagen, så jeg er stadig nysgerrig på, om der findes en anden patron, som måske passer endnu bedre. Især fordi jeg under min research fandt eksempler på B-14R ejere, der netop ved en patrontest opnåede skudgrupper ned til 11mm på 100m, men det må blive en anden gang og en anden artikel.

Jeg er imponeret over riflernes produktkvalitet, de tekniske detaljer og Bergaras funktionelle løsninger og vil til hver en tid anbefale dem begge, selv til de ”kræsne” skytter.

BERGARA B-14R
 • Kaliber: 22lr
 • Kammer: Match9
 • Twist: 1/16
 • Mundingsdiameter: 21,3mm
 • Vægt: 4.2kg
 • Aftræk: justerbart, ca. 1200gr Bergara Performance trigger – Rem. 700 kompatibelt
 • Total længde: 96.5 cm
 • Pibe længde: 45cm
 • Pibe gevind: 1/2-28
 • Magasin: 10 stk
 • Pibe Finish: 4140 CrMo,
 • Skæfte: HMR
 • Pris: Fra 12.999 kr. (Vejl. udsalgspris)
BERGARA BXR
 • Kaliber: 22lr
 • Kammer: Bentz – match
 • Twist: 1/16
 • Mundingsdiameter: 21,3mm
 • Vægt: 2,3kg
 • Aftræksvægt: ca. 1,5kg (3,5lb)
 • Total længde: 88cm
 • Pibe længde: 42cm
 • Pibe gevind: 1/2-28
 • Picatinny:  indbygget, 30MOA
 • Magasin: 10rd (Ruger® 10/22 kompatibel)
 • Pibe Finish: 4140 CrMo, Flutet Blåneret
 • Skæfte: HMR inspireret stil, grøn med struktur
 • Pris: fra 7999 kr (Vejl. udsalgspris)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *