Viper-flex shooting stick

Jeg har prøvet mange forskellige skydestokke igennem mit jægerliv, og de fleste er efter noget tid endt bagerst i garagen eller simpelthen givet væk, fordi de af forskellige grunde er faldet på funktionalitet, vægt, fleksibilitet eller andet som har gjort at jeg ikke har orket at have dem med på jagt.

Jeg havde affundet mig med, at jeg nok aldrig fandt en skydestok, som ville passe til mine behov og preferencer – men nogle gange bliver man overrasket! Når jeg går rundt på jagtmesser sker det ofte, at jeg falder over et produkt som mine tanker fortsat kredser rundt om lang tid efter at jeg er kommet hjem. I efteråret 2016 var det en meget anderledes skydestok som fangede min opmærksomhed, og som jeg også efterfølgende, da geartrangen havde lagt sig stadig tænkte Det der er da egentligt genialt. Det var Viper-Flex skydestokken jeg havde set og prøvet til tørskydning på messen. Jeg skrev til firmaet og vi aftalte at jeg skulle teste deres skydestok.

(Se videoen nederst)

Jeg har nu brugt den i det meste af jagtsæssonen samt på skydebanen og jeg er virkelig imponeret. Med det tilhørende 5. ben er stokken faktisk lige så stabil som en skydebænk, så jeg har både brugt Viper-flex skydestokken til indskydning og jagt. Den bliver klart en fast del af mit jagtgrej fremover.

Viper-Flex udmærker sig ved et kompakt og stabilt design, lav vægt og gode muligheder for højdejustering. Skydestokken kræver dog øvelse for at opnå den hurtige betjening som spontane jagtsituationer kan kræve.

Specifikationer for Viper-Flex:
Vægt:                              1,1kg
Højdeinterval:                  120 – 210 cm
Korteste længde:             110 cm

English version:
I have tried many different shooting sticks through the years and many of them have been piled up in the garage or given away because it is not worth the trouble to carry them around.

Like it often happens when you walk around on a shooting/hunting exhibition – you stumble over something you cant get your mind away from again. This time it was a radical different shooting stick called Viper-flex. I promised my wife not to use any money on the exhibition so I didn\’t. some weeks went by and I was still thinking on that shooting stick!! Well I wrote an email to the company owner and we agreed that I should test this different looking stick.

(see the video below)

I have now used it in the most of the hunting season and on the shooting range and now I don\’t want to send it back again! If you use the additional 5th support leg this shootingstick is nearly a shooting rest and you can use it to adjusting your riflescope.

Viper-Flex distinguish oneself in a compact and stable design when it is set up, low weight and good opportunity for adjustment of the height. This shootingstick requires practise before it can be handled quick enough in spontanious huntingsituations.

Specifications for Viper-Flex:
Weight:                            1,1kg
Height adjustment:          120 – 210 cm
Shortest lenght:               110 cm

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *